Edycja projektu w 2014 roku

Projekt systemowy „AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, PRACA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”) oraz samorządu Gminy Mikołajki.
W związku z rozpoczętymi przygotowaniami do realizacji drugiej części (kontynuacja z 2013r.) siódmej edycji projektu systemowego „Integracja, aktywizacja, praca”, informujemy, iż w tym roku będą realizowane następujące zadania:

  • zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem oraz doradcą zawodowym;
  • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”;
  • kurs I pomocy;
  • szkolenia „Profilaktyka uzależnień”;
  • obsługa cateringowa projektu tj zapewnienie wyżywienia uczestnikom kursów i szkoleń.

W zakładce Ogłoszenia zamieszczone zostały zapytania ofertowe, a tym samy zaproszenia do składania ofert na realizację ww zadań.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego br. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach (ul. Kolejowa 7) bądź przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną. Wybór ofert nastąpi do dnia 14 marca 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i przedstawienie swojej oferty i ceny na wyszczególniony, w zakładce Ogłoszenia, przedmiot zamówienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach.

Copyright © 2009 Wojciech Doda